SUBVENCIÓNS CULTURAIS, DEPORTIVAS E VECIÑAIS 2019.

BASES ESPECÍFICAS POLAS QUE SE REGUAL A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS EXERCICIO 2019

ANEXOS ACTIVIDADES CULTURAIS E  DEPORTIVAS

BASES PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES ASOCIATIVAS, AGRUPACIÓNS E ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS E ESTABLECEMENTO, AMPLIACIÓN E MELLORA DE SERVIZOS DE INTERESE VECIÑAL. EXERCICIO 2019

ANEXOS ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS

NOTA: O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES REMATA O 18 DE ABRIL DE 2019.

O PRAZO DE XUSTIFICACIÓN REMATA O 31 DE OUTUBRO DE 2019.