Arquivo da categoría: Novas

PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO DO CONCELLO DE CASTROVERDE

BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DUN POSTO DE TRABALLO DE FUNCIONARIO/A DO GRUPO C, SUBGRUPO C1, ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN XERAL DO CONCELLO DE CASTROVERDE

NOTA: O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS SERÁ DE VINTE (20) DÍAS NATURAIS CONTADOS DENDE O DÍA SEGUINTE AO DA PUBLICACIÓN DO ANUNCIO DA PRESENTE CONVOCATORIA NO BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO(BOE).

ANUNCIO BOE

NOTA: O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS COMEZA O DÍA 14 DE ABRIL DE 2021 E REMATA O DÍA 03 DE MAIO DE 2021.