Localización

Castroverde
pertence ó partido xudicial, comarca e provincia de Lugo.
Coordenadas: Na cabeceira do concello:

Lat. 43º 01´ 50´´ N.
Lonx 7º 19´ 30´´ O.

¿Como chegar?
A escoller: En dirección Lugo-Asturias témo-la C – 630. Os da Terra Cha suben pola D.P. 1611. E polo que fai á Autovía, pode accederse ós termos de Castroverde desde Sobrado do Picato; ou polo Camiño Ancho (D.P. 1611); ou desde o Carqueixo (collendo a xa citada C-630)

Sede electrónica

Descarga de solicitudes

Parroquias

i

Perfil do contratante

Horarios de autobuses

Calendario

Portal de transparencia

Plan antifraude

Mapa interactivo

Plano de Castroverde

Feria de artesanía

Fondo Galego de cooperación

Pentacle

Amigos do patrimonio

Punto de información catastral