Localización

Castroverde
pertence ó partido xudicial, comarca e provincia de Lugo.
Coordenadas: Na cabeceira do concello:

Lat. 43º 01´ 50´´ N.
Lonx 7º 19´ 30´´ O.

¿Como chegar?
A escoller: En dirección Lugo-Asturias témo-la C – 630. Os da Terra Cha suben pola D.P. 1611. E polo que fai á Autovía, pode accederse ós termos de Castroverde desde Sobrado do Picato; ou polo Camiño Ancho (D.P. 1611); ou desde o Carqueixo (collendo a xa citada C-630)