CONTRATACIÓN DO SERVIZO DO BAR DAS PISCINAS MUNICIPAIS

20150430141349835_0001

VER ANUNCIO

VER PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

Sede electrónica

Descarga de solicitudes

Parroquias

i

Perfil do contratante

Horarios de autobuses

Calendario

Portal de transparencia

Plan antifraude

Mapa interactivo

Plano de Castroverde

Feria de artesanía

Fondo Galego de cooperación

Pentacle

Amigos do patrimonio

Punto de información catastral