BOLSA DE EMPREGO EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL

nodisponibleCONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL

Posto de traballo: peón/operario de servizos múltiples, en réxime laboral temporal, baixo a modalidade de contrato de obra ou servizo determinado.
Lugar e prazo de presentación de solicitudes: nas oficinas do Concello, no prazo de vinte días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no Taboleiro de edictos do Concello.
Sistema de selección: concurso de méritos.

Ver anuncio

Ver bases reguladoras

Sede electrónica

Descarga de solicitudes

Parroquias

i

Perfil do contratante

Horarios de autobuses

Calendario

Portal de transparencia

Plan antifraude

Mapa interactivo

Plano de Castroverde

Feria de artesanía

Fondo Galego de cooperación

Pentacle

Amigos do patrimonio

Punto de información catastral