BOLSA DE EMPREGO EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL

nodisponibleCONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL

Posto de traballo: peón/operario de servizos múltiples, en réxime laboral temporal, baixo a modalidade de contrato de obra ou servizo determinado.
Lugar e prazo de presentación de solicitudes: nas oficinas do Concello, no prazo de vinte días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no Taboleiro de edictos do Concello.
Sistema de selección: concurso de méritos.

Ver anuncio

Ver bases reguladoras