PLAN ESTATAL DE ACCESO Á VIVENDA 2022-2025

ESTE PLAN REGULA DOUS TIPOS DE AXUDAS:

  • PROGRAMA DE AXUDA A MOZOS E MOZAS E PARA CONTRIBUÍR AO RETO DEMOGRÁFICO: AXUDA AO ALUGUER E AXUDA Á COMPRA EN MUNICIPIOS OU NÚCLEOS DE POBOACIÓN IGUAL OU INFERIOR A 10.000 HABITANTES.
  • BONO ALUGUEIRO MOCIDADE

MÁIS INFORMACIÓN NOS SEGUINTES ENLACES:

ANUNCIO BOE NO QUE SE REGULA O BONO ALUGUEIRO MOCIDADE E O PLAN ESTATAL PARA O ACCESO Á VIVENDA 2022-2025

ANUNCIO DOG NO QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE VIVENDA DO PLAN ESTATAL PARA O ACCESO Á VIVENDA 2022-2025 E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2022

ANUNCIO DOG NO QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA BONO ALUGUEIRO MOCIDADE E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA, CON FINANCIAMENTO PLURIANUAL PARA O ANO 2022