Perfil do Contratante

De conformidade co establecido na Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público, e coa finalidade de asegurar a transparencia e o acceso público aos contratos que realice o Concello, este Concello crea o Perfil do Contratante, que estará a disposición de todos durante as 24 horas do día e os 365 días do ano.
PERFIL DO CONTRATANTE
PROCEDEMENTOS ABERTOS
PROCEDEMENTOS PENDENTES DE ADXUDICAR
PROCEDEMENTOS ADXUDICADOS PROVISIONALMENTE
PROCEDEMENTOS ADXUDICADOS DEFINITIVAMENTE
PROCEDEMENTOS ANULADOS
PROCEDEMENTOS DESERTOS

Sede electrónica

Descarga de solicitudes

Parroquias

i

Perfil do contratante

Horarios de autobuses

Calendario

Portal de transparencia

Plan antifraude

Mapa interactivo

Plano de Castroverde

Feria de artesanía

Fondo Galego de cooperación

Pentacle

Amigos do patrimonio

Punto de información catastral