Vilariño, Santiago de

(Santiago, nome creado na Idade Media, a partir do latín Sancte Jacobe. Os guerreiros do século XIII seica berraban, impetrando a súa axuda:”¡Ou, San Xacobe!”. Iago ou Xaime). Arc. de Bolaño e ob. de Lugo.
Vén a ser o burgo da capitalidade, Castroverde, que conserva un barrio, ó sopé da Fortaleza, no seu alfoz, con formas e cheirume medievais. Casas brasonadas. Parte da pedra destas construccións déixase ver que procede da desfeita do castelo, dalgunha das súas murallas e demais dependencias. Houbo algunha vacilación, máis ben fuga, con este nome: Madoz, no seu Diccionario Geográfico, publicado en 1850, rexistra esta freguesía como Vilariño; pero Amor Meilán (GPL 235), arredor do 1928 absórbea en “Santiago de Castroverde”.
Este burgo desenrolouse, xerou, os seguintes barrios: Codesal (codeseira), Marquesado e Tarrío.
C.P. da capitalidade: 27120 Situada nunha extensa planicie atravesada pola estrada Lugo-Fonsagrada. Arquéana dos outeiros, o da Fortaleza, (o castro), e maila Lomba. A 22 km. de Lugo. Terra ondulada, fértil, de considerable arboredo, con boas comunicacións e abundante pradería.
A vila de Castroverde ten casas de dúas e de tres plantas. As máis antigas, en boa pedra de granito, e as modernas…,¡tenden a ir mellorando! Lugar e xente activa, acolledora. Ó N., na cume do antigo castro, a torre e mailas ruínas do recinto amurallado, do castelo.
Augas.- Mal que les pese ós taberneiros, a elección non é doada. Vexan, vexan: as fontes da Veiga do Olmo, nas inmediacións do Campo da Feira, área turística en formación, piscinas incluídas. A da Pena, de par da Casanova, ou das Señoritas. A do Trabao, na estrada que vai á Fonsagrada, por xunto da casa de Bonifacio. A de Andrea, na Rúa Nova (inmediacións do Campo da Feira). A do Marquesado, que surtía as casas deste Alfoz. A do Mesón, no Codesal, camiño de Pereiroá. A do Estancón, polo Camiño, cara a San Miguel. A da Virtú, nunha cova, discretiña, ¡que por algo a taparon! Se lles parecen poucas, poden visitar a do Choqueiro, risoña coma a que máis. O regato de Riazor, (¡hai aqueles azores daquelas cazatas daqueles señoritangos…!), que marca distancias con Bolaño, ¡hoxe por hoxe, que algún día foi…todo un! Ó pe da estrada de Rodinso témo-lo regato do Codesal; e logo o de Tarrío, que se usaba como lavadoiro, verdadeiro nacemento do río Tordea.
De Castroverde o mellor é explicar pouco, que pode resultar máis grato, máis elocuente, máis sorpresivo, visitalo de propia iniciativa, tal que peregrinando polo Camiño Primitivo, ou facendo sendeirismo a partir da Vila, que por onde e para onde hai. (O problema será decidi-la ruta! Se non lles chega con subir ó castelo, daquela apártense ó Campo da Feira e dende alí suban á Lomba, ¡cargadiños de aparatos ópticos!

A igrexa, de principios do XX, ¡ben que sentimos recoñecelo!, non é gran cousa; ¡pero en compensación témo-la catedral de Vilabade! Téñase presente que se trata da igrexa dos viláns, que os señores do castelo tíñana de seu, arriba; e logo que estes vilegos compartían, e comparten, cadora máis, a de Vilabade. As partes nobres son de boa cantería, e o resto do cerramento está revocado en cal.
Emprazada en ángulo coa nova Consistorial, cunha praza ampla ó seu redor. Nave ás dúas augas, con cuberta de lousa sobre armadura de madeira, e co teito entaboado en tres planos. Dúas capelas laterais con accesos dende a parte superior da nave, con arcos esveltos de medio punto. Frontispicio con portada de arco. Presbiterio na mesma liña e plano que a nave, algo máis baixo, con tres augas e bóveda de canón. A sancristía no lateral norte.
Retábulos e imaxes.- O maior é amplo, cubrindo todo o testeiro do presbiterio; neoclásico, de relativo interese. Imaxes en escaiola. Capelas.- Lateral dereita, retábulo barroco, con catro columnas salomónicas no primeiro dos corpos, lisas, e dúas columnas cativeiras, salomónicas, no ático, con acios. San Roque, de 0,70. Lateral esquerdo, retábulo barroco, catro columnas salomónicas con acios saíntes, de boas proporcións; procede da capela do castelo. Pegada á pilastra da dereita do arco triunfal, sobre peaña de pedra gra imitando un castelo, está a Virxe do Camiño, tamén chamada do Castelo pola súa procedencia; é de pedra, do primeiro tercio do século XVII; foi restaurada en 1955. Na sancristía, un Cristo de 0,70 m.; dúas cruces parroquiais, de metal; unha delas provén do castelo. Dous cálices, de 0,25; un deles moderno, dourado.
O retábulo barroco, o da Concepción, procede da capela da Fortaleza.
A imaxe do patrón, Santiago, describiuna así o escultor castroverdense Paco Pestana: “… siempre a los piés de Santiago y de su caballito, absorto y pendiente del guerrero que estaba a punto de rebañarle la media luna y el gañote al moro yacente, un mohamed malencarado y cejijunto, con poca cara de víctima”.
No A.Réxime foi S.S. e X.O. dos condes de Altamira. ¡Como non, ancorada nos propios alicerces do seu propio castelo! A mediados do século XVIII esta freguesía aínda era propiedade, señorío, dos condes de Altamira, máis coñecidos polo nome que pola cara pois, como é sabido, nas ausencias, habituais, do Señor, as súas residencias feudais estaban a cargo do Alcaide, con homes ás súas ordes. Iso debeu acontecer en Castroverde, onde estes Señores, ocupados na corte e noutras propiedades, a penas se deixarían ver dos seus paganos.
Co perigo de cansar ó lector, pero coa intención de honra-la capitalidade, ampliaremos esta reseña parroquial:
A freguesía de Castroverde vén tendo, de eixes, un cuarto de legua; e de contorno, legua e media, calculándose que farían falla dúas horas de bo camiñar para circundala. A súa demarcación principia no marco da Pena Parda, sinalándose, entre outros puntos de referencia, o sitio da medorra da Valiña, San Miguel de Covelas, os Picos Monteiros e maila Pena Cabalgada; en dereito séguese á capela de San Lázaro, hoxe desaparecida, que a dividía de San Miguel, marco de Riazor, Rego das Forxas e Chao da Serra.

Escudos heráldicos brasonando edificacións próximas ó castelo: Unha casa na praza da Constitución, antiga do Rolo, que ten nunha das súas frontes a cabeza do lobo sangrante dos Moscoso. A casa de Pandelo, que ostenta un escudo con coroa marquesal; nun dos seus cuarteis tamén figura a cabeza do lobo; e no outro, cinco flores de lis. Na casa dos Bouzas dous escudos finamente labrados en pedra calcaria, coas armas de D. Baltasar Santiso Osorio Rancaño Herbón y Moreda, e da súa muller D0 María Pedrosa Maldonado Andrade y Moreda, segundo as inscricións.
O hospital, levantado na época de Felipe V segundo unha inscrición fragmentada que se conserva nunha das casas do burgo, foi derribado en 1814, á vez que demoleron o Rolo.
Dentro da freguesía está o lugar do Marquesado, que así aparece no Catastro de Ensenada, ano 1753. Prados do Marquesado, agro do Marquesado, etc.
Aquí tivemos dous hospitais: O de San Lázaro e o de San Bartolomé. A administración corría de orden da S.M., percibindo o primeiro deles unha renda de 493 reais de vellón, e o segundo, de 100. Ningún deles tiña gastos na asistencia e na manutención dos enfermos, que eran por conta de cada quen. Un administrador do que quedou constancia foi don Juan José Osorio y Omaña, veciño de santa María Madalena da Pena.
Nunha das xambas da casa chamada Do Tear, na antiga praza da Constitución,

Sede electrónica

Descarga de solicitudes

Parroquias

i

Perfil do contratante

Horarios de autobuses

Calendario

Portal de transparencia

Plan antifraude

Mapa interactivo

Plano de Castroverde

Feria de artesanía

Fondo Galego de cooperación

Pentacle

Amigos do patrimonio

Punto de información catastral