Tordea, San Tomé de

tordea

San Tomé de Tordea

San Tomé (Tomás) é o titular de 45 parroquias. DP 27125 Accesos: A oito quilómetros ó Sur da capitalidade de Castroverde, na cunca do Tordea, afluente do Neira. Un só lugar, Tordea, que foi coñecido por Tordena e por Tordia. ¿De orixe celta?
Non se sabe a que é debido, pero aquí sempre houbo xente animosa e ocorrente, célebre nas feiras de Castroverde polos seus dicires. Cóntase que lle dixo un xateiro ó paisano: “¡Pago un xarro, e cerrámo-lo trato!”. ¿O que, ho? ¡A min só me tordea a auga do Tordea!

Fontes: Suaira, da Torre, da Curuxa, do Barranco e maila Pinguela. Os prados réganos coa Xed, coa fonte do Ouro (¡vaia luxo!), e coa do Couso. Nesta fonte do Ouro, (¡que por algo será!), orixínase o rego dos Ramos, nome que tamén é significativo. O regato da Regueira, outro nome elocuente, fórmase coa fonte da Torre, e tanto se entrega, tanto fecunda, que acaba escorrido.

A igrexa é unha humilde peza de sabor medieval. A fábrica primitiva parece que foi románica. A restauración pode corresponder ó século XV ou XVI. Nave ás dúas augas, con lousa sobre armadura de madeira, de tres vigas tirantes. Lateral norte con ventanal seteira. Lateral sur, seteira e porta cun lintel triangular e un relevo radial. No interior presenta tímpano lobulado triangular. Esta porta podería corresponder á fábrica primitiva; no acceso da mesma, á dereita, pía da auga bendita, de 0,62 m., algo basta. O frontispicio está caleado, coma o reto do templo. Portada de arco de medio punto, sen impostas, de doelas irregulares. Ventanal seteira, cornixa bocelada, campanil dunha troneira con campá, en granito.

O presbiterio é algo máis baixo e reducido do que a nave; rectangular, ás dúas augas. Arco triunfal de medio punto, impostas e pilastras.
O retábulo é sinxelo, dun corpo con tres furnas e ático. Catro columnas salomónicas e un ornato de acios, espellos, rombos, etc. San Tomé, apóstolo, de 0,70, que é o titular. San Roque, de 0,70. Cristo, de 0,42. Unha talla da Virxe, de 0,48, co Neno e coroa de madeira, basta, popular, dos séculos XIV-XV.
Pía bautismal, basta, de 0,95, cun anel central e no corpo inferior releve de dúas cruces de Malta; no medio delas a data de 1.511. Pé semicilíndrico que acaba en base cadrada. Pía similar á de Cellán de Calvos, que é limítrofe. Cáliz de prata, 0,25; copón de prata; cruz parroquial de metal, con cebola. Pezas do século XIX.

Baixo o señorío dos condes de Altamira no A.Réxime.

Sede electrónica

Descarga de solicitudes

Parroquias

i

Perfil do contratante

Horarios de autobuses

Calendario

Portal de transparencia

Plan antifraude

Mapa interactivo

Plano de Castroverde

Feria de artesanía

Fondo Galego de cooperación

Pentacle

Amigos do patrimonio

Punto de información catastral