Riomol, San Pedro de

riomol

San Pedro de Riomol

Arc. de Bolaño, do ob. de Lugo. C.P. 27124 Ó SE. da capitalidade. Polo seu topónimo non fai falla preguntar, que chega con asomarse ó río.
Lugares: Foguentelle (para Moralejo, Fons Guntelli). Riomol e Vilacote. En canto a “Vilacote” poderíamos escoller entre Cotta, Cottus, Cottius, etc.
En 1240 cítase Sanctus Petrus de Belvis in Castroviride (NML 143) Don Nicandro pregúntase se será Riomol ou Serés; supoño que polo de S. Pedro. Belvis quere dicir miradoiro.

Augas: Riomol, Masoucos e Caxás. Montes: Devesa, con 798 m. Ten dúas fontes públicas, a de Cuasto e maila de Pausín, nomes ben enigmáticos por certo, pero o interesante é o que rega, entre Riomol e Furís. A fonte do Arroxo, que é cativa e privada. Para non omitila está a de Foguentelle, que é o contrario do fogo, xeo puro.

A parroquial está no lugar de Riomol, un pouco illada; de boas proporcións, con características especiais; estructura de cruz latina. A nave cóbrese ás dúas vertentes sobre seis trabes tirantes, con boa armadura de madeira. Frontispicio elegante, coas partes máis nobres en granito; o resto caleado. Porta con lintel, espadana con dúas troneiras. Unha inscrición dá testemuño da restauración: “20-5-1911”.
No ángulo esquerdo da porta de acceso está a pía bautismal, unha boa peza, de 1,05, co borde anelado, campo liso, dous aneis paralelos coroan a parte inferior, decorada de galóns; pé cilíndrico, basto, de 0,18; baseamento semirrectangular, decorado con altos releves de dúas figuras humanas que elevan as mans á altura da cabeza; un dragón no medio. á dereita, na mesma liña da porta, parten tres chanzos de acceso ó coro; ós seus pés unha pía de auga bendita, de 0,70 m.
O lenzo lateral norte da nave está protexido por un “soportal”, con acceso á nave, cerrado por unha repisa de pedra sobre a que se elevan dúas columnas que soportan unha viga corrida, na que descansa a cuberta, prolongación do teito da nave. No mesmo lateral levantouse a sancristía, ó parecer da mesma data do frontispicio.
Ábsida e capelas.- A cruz latina fórmase coa parte primitiva do templo, semicirculares, de tipo románico. O ábsida e maila capela norte conservan cornixa e canciños bastos, decorados con cruces, estrelas, bustos de animais, etcétera. Arco triunfal algo apuntado, dobrado, en aresta, sobre pilastras pegadas, con impostas biseladas que se estenden ó longo do ábsida, cuberto con bóveda de canón e media laranxa. Conservan uns estructura similar as capelas laterais; nembargantes, é peculiar na parte norte do segundo corpo, con columnas medio emparelladas, bases con garras, capiteis bastos con colariño e impostas de simple moldura bocelada. No ábsida, detrás do altar maior, percíbense signos de pinturas, e tamén no arco triunfal. Os muros laterais da nave, na parte superior, decóranse con pinturas de cortinaxe.

Retábulos.- O maior, do século XIX, con vestixios de dourado. Tres encabalgamentos. San Pedro, titular, de 1,05, con tiara, chaves e báculo, de 1835; santo Antón, de 0,80; e unha Virxe, de vestir.
Capela lateral norte.- Retábulo barroco, do século XVIII. Dúas columnas salomónicas decoradas con motivos da vide, tres encadramentos, coroados cun medallón. Virxe, de 0,85, pintada, que ofrece o peito ó Fillo, modais sobrios, ambos coa vista elevada e posta ó lonxe; coroa de madeira; conxunto dunha soa peza, século XV, boa; santa Catarina, de 0,70, con vestixios de policromía, a roda, espada sobre cabeza humana; boa, do século XVIII.
Sancristía.- Un grupo escultórico de santa Ana, a Virxe e mailo Neno, de 0,65, pintado, bo, do século XVI; Cristo estilizado, de 0,60; dous cálices de prata, século XVIII, cicelados; un moble bo, de 2,10 de largo, 1,00 de ancho e 1,00 de alto, con dous caixóns na parte superior, decorados con discos; outros dous caixóns horizontais, na parte inferior.
De Riomol tivo a xurisdicción dona Joaquina de Oca.

Sede electrónica

Descarga de solicitudes

Parroquias

i

Perfil do contratante

Horarios de autobuses

Calendario

Portal de transparencia

Plan antifraude

Mapa interactivo

Plano de Castroverde

Feria de artesanía

Fondo Galego de cooperación

Pentacle

Amigos do patrimonio

Punto de información catastral