Covelas, San Miguel de

covelas

San Miguel de Covelas

Covas, furnas, funerarias?. Unha cubela é unha costa, un terreo en pendente (da familia do topónimo Cubeiro: Cubeiro, de Caraño; Monte Cubeiro, etc.). Tamén pode ser un terreo entre dous montes. Por parte, unha cuvela é, pode ser, unha inscultura rupestre en forma de pequena cova. O nome desta parroquia veuse escribindo e pronunciando con inseguridade, con vacilación entre o “o” e mailo “u”; entre o “b” e mailo “v”… ¿Con que carta nos quedamos? O sitio é bo, así que decidan os do lugar, que son os que mellor lle queren. Arc. de Bolaño e ob. de Lugo.

C.P. 27125 Accesos: Varios; a un paso da Vila. Nunha chaira, á aba do monte Marrondo, que o domina polo E.; polo O., Bidueiros. Confina coa vila de Castroverde (Vilariño) e con Vilalle; con Recesende e Pereiramá; Cellán de Calvos e maila Frairía.

Lugares: Covelas, A Eirexe, A Granda (Granda, ou gándara, terra baixa, xeralmente areosa, húmida, e con vexetación brava, de pouca altura), Marrondo (marrondas son os illós, fontes ou pozas cun tremedal ó redor; marroa, aínda hoxe se di da vaca que non empreña; marrondo/a é, pois, un concepto de bravío, de natureza salvaxe); e mailo Souto.

Fontes: A da Vila, que nace nunha carballeira e é conducida por unhas canles ata o lavadoiro. As mozas cantábanlle de paso que lavaban as canelas: Se bebes da Fonte da Bica /por guapa pasarás;/ e se xa o es / moito, moitísimo, mellorarás. ¡Destas non as teñen en Cas Cadaquén! Aínda que, con fonte tal, servidos ían, Deus abriulles a dos Pisasapos, a dos Pousafoles, a da Virtude, a da Auga Alta, , a de Lagares, e para sobremesa, a da Pateira.

Bos casaríos construídos en pedra gra. Arboredo de castaño, carballo, pino e bidueiros, maiormente. Unha veiga fértil.

A Eirexe está un pouco illada, con atrio-cemiterio ó redor e bos panteóns de granito e mármores. É anexa de San Pedro de Vilalle. A nave cóbrese ás dúas augas, sobre madeira, con dúas vigas tirantes. Cornixa acanalada e ventanal ó sur. Frontispicio de sillería granítica; porta de arco de medio punto, sen impostas; un ventanal rectangular e espadana de dous vans. Piso de cantería e coro alto ós pes. O presbiterio está máis elevado do que a nave, ás catro augas, con cornixa acanalada. Arco triunfal de medio punto, sobre pilastras. Sancristía no lateral Norte, con accesos desde a nave e presbiterio, cuberta coa prolongación das augas da nave. Retábulos e esculturas: O maior é barroco, sinxelo, con catro columnas salomónicas; acios. San Miguel, dun metro, titular, no ático; Virxe do Rosario, de 0,80, pintada e policromada, do século XVII, con san Xoán da Cruz e maila santa Tareixa ós laterais, de 0,50; coroan o retábulo unha Virxe de 0,75 e un santo Bispo, de 0,70 m. Na nave, retábulo lateral Norte, barroco, con dúas columnas, de acios; unha forneliña, cunha Virxe de vestir. Estivo dourado. Nunha peaña, o san Roque, de 0,65, pintado e policromado. Pía bautismal e dúas de auga bendita; cruz parroquial de madeira, de 0,86; dúas lámpadas de metal; cáliz de 0,22, cun releve lineal na base, do século XVII; cáliz de prata cicelada; copón baixo, 0,10; e Sagrario expositor co Agnus Dei.

Pola parte Oeste, dous outeiros: Val do Outeiro e Castelo, cubertos de árbores. Unhas rochas grandes, formando oquedades, que reciben o nome de Cova dos Mouros.

Aquí tamén mangoneaba o conde de Altamira…, ¡menos nas covas dos ananos, que seica os había, e traballaban para facerlle un túnel á despensa do castelo! ¿Conseguírono ou morreron de fame no empeño? ¡A lenda non o di!

Sede electrónica

Descarga de solicitudes

Parroquias

i

Perfil do contratante

Horarios de autobuses

Calendario

Portal de transparencia

Plan antifraude

Mapa interactivo

Plano de Castroverde

Feria de artesanía

Fondo Galego de cooperación

Pentacle

Amigos do patrimonio

Punto de información catastral