Barreiros, San Cosme de

(Cosme. Sanctus Cosmas. Grego: Universo, limpo, disposto en orde). San Cosme é o patrón tradicional do gremio dos barreiros, ¡así que, de ceramistas vai/ía a cousa! Anexo de San Pedro de Riomol.

C.P. 27124. É unha freguesía aprisionada/amasada entre as de Cellán de Calvos, Frairía, Masoucos, Riomol e maila Pumarega. Na aba do monte de Mordei.
Terra cha, fértil, ben regada e con boas casarías. Lugares: Barreiros e San Cosme.
A fonte do Batán, que nos trae dúas evocacións: nace no “Pedregal”, que foi unha morena glaciar; e logo que perpetúa a lembranza daqueles batáns onde se zoupaban as teas de liño para feltralas, para compactalas, e de paso, para darlles suavidade. A fonte da “Churriana” que tomou ese nome da proximidade da casa dunha artesá especializada en facer e leva-los churros ás romaxes e ás feiras; esqueceuse o nome precedente desde manantío.

A igrexa é humilde, coas partes máis nobres en pedra gra; revocado o resto dos muros. Nave ás dúas augas, cunha trabe tirante que amarra a cuberta. Un ventanal sur. Frontispicio cunha portada de arco de medio punto, sen impostas. Espadana dun só van. Presbiterio algo máis elevado e amplo cá nave, ás catro augas. Sancristía no lateral sur do presbiterio, a un auga. Arco triunfal de medio punto, en aresta, con impostas sobre pilastras. Retábulos e imaxes: Sinxelo, con catro columnas salomónicas; as dúas interiores mutiláronas para colocar un camarín. San Cosme, de 0,58 m., titular, cun recipiente de apócemas, bastón, sombreiro e capa. Semidourado. Unha boa peza. Virxe de 0,55 m., co Neno; talla popular. Santo Antón Abad, de 0,67 m., cun libro, báculo, capa e barba cumprida. Tallas do XVI-XVII. Sancristía. Sur parroquial de metal, de 0,70. Cáliz de prata cicelada, de 0,22. Dous confesionarios primitivos.

Cemiterio xunto da igrexa, polo lateral sur.

Barreiros, no A.R., xunto coa Frairía, Furís e Masoucos, foi da xurisdicción de Neira de Rei, controlada polo marqués de Montaos.

Sede electrónica

Descarga de solicitudes

Parroquias

i

Perfil do contratante

Horarios de autobuses

Calendario

Portal de transparencia

Plan antifraude

Mapa interactivo

Plano de Castroverde

Feria de artesanía

Fondo Galego de cooperación

Pentacle

Amigos do patrimonio

Punto de información catastral