Arcos, San Paio de

arcos

San Paio de Arcos

(Paio, ou Pelaio; e na Idade Media, Pai; vén do grego: Mariño, pertencente ó mar. Deu lugar ó patronímico, Paz) Este nome de “arcos”, moi repetido en Galicia, parece facer alusión á preexistencia de edificacións relixiosas, seguramente funerarias. O topónimo de “Arcos” está expandido por toda a península, e incluso pasou a América e ás Filipinas. Concretamente en Galicia existen doce parroquias desta denominación: unha na provincia da Coruña, cinco na de Lugo, tres na de Ourense e tres na de Pontevedra. Elixio Ribas na súa Onomástica persoal do Noroeste hispano (Lugo, 1991) fálanos dun xentilicio ástur-galaico derivado dunha deidade céltica co tronco no tema Arq. Arc. de Maestrescolía e ob. de Lugo.

C.P. 27142. Accesos: Pola estrada Lugo-Fonsagrada, no p.k. 16. Altitude media, 500 m. Confina con Santa María de Moreira, co seu anexo de Souto de Torres, Monte e Queizán, Piñeiro e Paderne.

Foi unha freguesía notable no comercio dos séculos XVIII e XIX pola súa arrieiría. Naqueles tempos nos que era costume andar, celebra-los viacrucis, ó exterior, por fóra das igrexas, esta parroquial contaba con 14 cruceiros, ¡de pedra!, dos que tan só queda a mostra, no atrio.

Lugares: Gracián (do cognome latino Gratianus, grato, agradable. Neste lugar atópase unha capela particular dedicada á Inmaculada). Santa Xiana, San Paio e mailo casarío de Fraiás, ¿dos frades?.

Augas: O Sampaio, que empeza a recollelas en Castedo. Conta coa fonte do Cano, encanada por unha conducción de seixos mampostos.

A igrexa, co atrio-cemiterio ó redor, domina á beira da estrada C-630, dando un bo miradoiro. Cuberta dun mesmo plano para nave e presbiterio, ás dúas augas, cunha terceira sobre da sancristía, que queda na parte posterior. Na nave amárrase a cuberta, de lousa sobre madeira, con dous tirantes de ferro e unha viga de madeira. Unha cornixa corrida ó longo da nave e do presbiterio. Porta no costado sur. Na fachada, porta con lintel, óculo e espadana de dous vans, en boa cantería. Coro alto ós pés. O presbiterio presenta un teito de madeira, en tres planos. Arco triunfal de granito, en aresta, sobre pilastras de medio punto. A sancristía está na parte posterior, con dous accesos laterais, formando parte exterior do presbiterio.

Retábulos: O maior é barroco-rococó, de boa factura; un corpo e un ático; catro columnas e unha forneliña central, con abondosa ornamentación. Inmaculada, de 0,80; San Xulián (Xián), de 0,65; e San Ramón, de 0,50. Policromados, en forneliñas. San Roque, de 0,65, no ático; con columnas de estípites. Nos laterais e por sobre das portas da sancristía, dúas peañas con templetes de columnas de estípites que soportan dous anxelotes, de 0,62. Bo conxunto, de finais do século XVIII, dourado e repintado. As portas da sancristía son de cuarteiróns. O retábulo lateral norte é de estípites, rococó. Virxe do Carme, de 0,80, policromada, sobre peaña de tres anxos; San Domingos, de 0,56; San Tomé de Aquino, de 0,56; dous releves de Santos dominicos, de O,42; ático, cun rosetón coroado e dous anxos laterais; forman un bo conxunto, dourado e pintado, do século XVIII. Retábulo lateral sur, sinxelo; columnas lisas con relevos de rocallas. Santa Xiana, de 0,80, cun dragón alado. San Francisco, de 0,70. San Brais, de 0,68. Ático cun relevo da Virxe entregando o rosario a san Domingos, e anxelotes. Século XVIII. Conxunto dourado e pintado.

Na sancristía consérvase un sagrario retirado, co Agnus Dei e unhas rocallas. Cáliz e copón de prata.

Amais da capela, ou oratorio, de Gracián, había outra, hoxe en ruínas, en Santa Xiana.

Arcos, con Cellán, Espasande, Miranda, Paderne e Souto de Torres, no A.R. foi da xurisdicción de Adai, controlada polos condes de Lemos. A excepción foi Soutomerille, a pesares da proximidade, onde comandaban as familias de don Juan de Neira e maila de don Manuel Pallín.

Sede electrónica

Descarga de solicitudes

Parroquias

i

Perfil do contratante

Horarios de autobuses

Calendario

Portal de transparencia

Plan antifraude

Mapa interactivo

Plano de Castroverde

Feria de artesanía

Fondo Galego de cooperación

Pentacle

Amigos do patrimonio

Punto de información catastral