Arquivos do autor: concellocastroverde

PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO DO CONCELLO DE CASTROVERDE

BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DUN POSTO DE TRABALLO DE FUNCIONARIO/A DO GRUPO C, SUBGRUPO C1, ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN XERAL DO CONCELLO DE CASTROVERDE

NOTA: O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS SERÁ DE VINTE (20) DÍAS NATURAIS CONTADOS DENDE O DÍA SEGUINTE AO DA PUBLICACIÓN DO ANUNCIO DA PRESENTE CONVOCATORIA NO BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO(BOE).

ANUNCIO BOE

NOTA: O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS COMEZA O DÍA 14 DE ABRIL DE 2021 E REMATA O DÍA 03 DE MAIO DE 2021.

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PRAZA DE ADMINISTRATIVO EN QUENDA LIBRE

RESOLUCIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS, DESIGNACIÓN DO TRIBUNAL E DATA PROBAS SELECTIVAS

EXAMEN PRIMEIRO EXERCICIO

PLANTILLA RESPOSTAS EXAME

RESULTADOS PRIMEIRO EXERCICIO E CONVOCATORIA SEGUNDO EXERCICIO

RESULTADOS SEGUNDO EXERCICIO E CONVOCATORIA TERCEIRO EXERCICIO

CUALIFICACIÓN TERCEIRO EXERCICIO

PROPOSTA DE NOMEAMENTO

ANUNCIO NOMEAMENTO FUNCIONARIA DE CARREIRA