Arquivos do autor: concellocastroverde

PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO DO CONCELLO DE CASTROVERDE

BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DUN POSTO DE TRABALLO DE FUNCIONARIO/A DO GRUPO C, SUBGRUPO C1, ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN XERAL DO CONCELLO DE CASTROVERDE

NOTA: O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS SERÁ DE VINTE (20) DÍAS NATURAIS CONTADOS DENDE O DÍA SEGUINTE AO DA PUBLICACIÓN DO ANUNCIO DA PRESENTE CONVOCATORIA NO BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO(BOE).

ANUNCIO BOE

NOTA: O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS COMEZA O DÍA 14 DE ABRIL DE 2021 E REMATA O DÍA 03 DE MAIO DE 2021.

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PRAZA DE ADMINISTRATIVO EN QUENDA LIBRE

RESOLUCIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS, DESIGNACIÓN DO TRIBUNAL E DATA PROBAS SELECTIVAS

ACTO SOLEMNE DISTINCIÓNS HONORÍFICAS

CANCELADO PROVISIONALMENTE O ACTO SOLEMNE DE DISTINCIÓNS HONORÍFICAS QUE ESTABA PREVISTO PARA O SÁBADO DÍA 12 DE XUÑO DEBIDO Á IMPOSIBILIDADE DE PODER ESTAR PRESENTE ESE DÍA UN DOS DISTINGUIDOS.

PROXIMAMENTE PUBLICAREMOS A NOVA DATA DE CELEBRACIÓN DESTE ACTO.

FOMENTO DE EMPREGO: PROCESO DE SELECCIÓN DE 3 OPERARIOS DE SERVIZOS DIVERSOS E 3 PEÓNS-CONDUTORES

BASES PEÓN-CONDUTOR

SOLICITUDE PEÓN-CONDUTOR

BASES OPERARIO SERVIZOS DIVERSOS

SOLICITUDE OPERARIO SERVIZOS DIVERSOS

RESOLUCIÓN ADMITIDOS, DESIGNACIÓN TRIBUNAL E DATA DE REALIZACIÓN DE PROBAS

ACTA PEÓN-CONDUTOR

ACTA OPERARIO SERVIZOS DIVERSOS

NOTA: O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS COMEZA O DÍA 07 DE MAIO DE 2021 E REMATA O DÍA 14 DE MAIO DE 2021.