PLAN ESTATAL DE ACCESO Á VIVENDA 2022-2025

ESTE PLAN REGULA DOUS TIPOS DE AXUDAS:

  • PROGRAMA DE AXUDA A MOZOS E MOZAS E PARA CONTRIBUÍR AO RETO DEMOGRÁFICO: AXUDA AO ALUGUER E AXUDA Á COMPRA EN MUNICIPIOS OU NÚCLEOS DE POBOACIÓN IGUAL OU INFERIOR A 10.000 HABITANTES.
  • BONO ALUGUEIRO MOCIDADE

MÁIS INFORMACIÓN NOS SEGUINTES ENLACES:

ANUNCIO BOE NO QUE SE REGULA O BONO ALUGUEIRO MOCIDADE E O PLAN ESTATAL PARA O ACCESO Á VIVENDA 2022-2025

ANUNCIO DOG NO QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE VIVENDA DO PLAN ESTATAL PARA O ACCESO Á VIVENDA 2022-2025 E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2022

ANUNCIO DOG NO QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA BONO ALUGUEIRO MOCIDADE E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA, CON FINANCIAMENTO PLURIANUAL PARA O ANO 2022

Sede electrónica

Descarga de solicitudes

Parroquias

i

Perfil do contratante

Horarios de autobuses

Calendario

Portal de transparencia

Plan antifraude

Mapa interactivo

Plano de Castroverde

Feria de artesanía

Fondo Galego de cooperación

Pentacle

Amigos do patrimonio

Punto de información catastral