⚠️⚠️PLAN NACIONAL DE RESPOSTA Ó IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DA GUERRA

⚠️⚠️⚠️⚠️📢📢📢O Consello de Ministros acaba de aprobar o Real Decreto-Lei polo que se adoptan medidas urxentes no marco do Plan Nacional de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucraína.‼️

O plan mobilizará 16.000 millóns de euros, con 6.000 millóns de euros en axudas e rebaixas fiscais e 10.000€ en créditos ICO, e organizase en cinco eixos:

1.- MEDIDAS PARA AXUDAS AS FAMILIAS, TRABALLADORES, PERSOAS DESPRAZADAS E AXUDA HUMANITARIA:
Bonificación mínima de 0,2€ por litro de combustible
Prohibición de despido en empresas que reciban axudas directas ou ERTES con apoio público.
Revisión de alquileres máximo 2%
Aumento do 15% do IMV
Ampliación do Bono social eléctrico a 600.000 familias
Extensión de baixadas fiscais en factura da luz
75M€ adicionais para o bono social térmico

2.- MEDIDAS PARA APOIAR O TEXIDO EMPRESARIAL E ECONÓMICO:
Novas liñas 10.000M€ avais ICO
Extensión de prazos e carencias
Axudas directas a sectores máis afectados: agricultura, gandería, pesca, industria electrointensiva e gas-intensiva, transporte
Axilización inversións Plan de Recuperación
Medidas de revisión dos prezos dos contratos públicos

3.- MEDIDAS PARA O SECTOR DO TRANSPORTE:
450M€ en axudas directas
Devolución mensual do Imposto sobre Hidrocarburos
Lei de traballo a prezo xusto
Bonificación adicional do 80% á taxa do buque e taxa da mercancía en liñas marítimas conexión península-islas
Aprazamento cotas Seguridade Social
4.- MEDIDAS EN MATERIA DE CIBERSEGURIDADE:

Plan Nacional de Ciberseguridade con máis de 1.200M€
Centro de Operacións de Ciberseguridade
RDL Ciberseguridade 5G
Máis información: Disposición 4973 del BOE núm. 76 de 2022

5.- MEDIDAS EN MATERIA DE ENERXÍA:
Mecanismo de fixación do prezo de referencia do gas
Rebaixa dos cargos do sistema eléctrico en 1.800M€ de RECORE
Extensión do mecanismo de mino-ración de beneficios extraordinarios
Aceleración do despregue de renovables e eficiencia enerxética.

MÁIS INFORMACIÓN:

– REAL DECRETO-LEI 6/2022, do 29 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes no marco do Plan Nacional de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucranía. (BOE Nº76, de data 30/03/2022)