⚠️⚠️PLAN NACIONAL DE RESPOSTA Ó IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DA GUERRA

⚠️⚠️⚠️⚠️📢📢📢O Consello de Ministros acaba de aprobar o Real Decreto-Lei polo que se adoptan medidas urxentes no marco do Plan Nacional de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucraína.‼️

O plan mobilizará 16.000 millóns de euros, con 6.000 millóns de euros en axudas e rebaixas fiscais e 10.000€ en créditos ICO, e organizase en cinco eixos:

1.- MEDIDAS PARA AXUDAS AS FAMILIAS, TRABALLADORES, PERSOAS DESPRAZADAS E AXUDA HUMANITARIA:
Bonificación mínima de 0,2€ por litro de combustible
Prohibición de despido en empresas que reciban axudas directas ou ERTES con apoio público.
Revisión de alquileres máximo 2%
Aumento do 15% do IMV
Ampliación do Bono social eléctrico a 600.000 familias
Extensión de baixadas fiscais en factura da luz
75M€ adicionais para o bono social térmico

2.- MEDIDAS PARA APOIAR O TEXIDO EMPRESARIAL E ECONÓMICO:
Novas liñas 10.000M€ avais ICO
Extensión de prazos e carencias
Axudas directas a sectores máis afectados: agricultura, gandería, pesca, industria electrointensiva e gas-intensiva, transporte
Axilización inversións Plan de Recuperación
Medidas de revisión dos prezos dos contratos públicos

3.- MEDIDAS PARA O SECTOR DO TRANSPORTE:
450M€ en axudas directas
Devolución mensual do Imposto sobre Hidrocarburos
Lei de traballo a prezo xusto
Bonificación adicional do 80% á taxa do buque e taxa da mercancía en liñas marítimas conexión península-islas
Aprazamento cotas Seguridade Social
4.- MEDIDAS EN MATERIA DE CIBERSEGURIDADE:

Plan Nacional de Ciberseguridade con máis de 1.200M€
Centro de Operacións de Ciberseguridade
RDL Ciberseguridade 5G
Máis información: Disposición 4973 del BOE núm. 76 de 2022

5.- MEDIDAS EN MATERIA DE ENERXÍA:
Mecanismo de fixación do prezo de referencia do gas
Rebaixa dos cargos do sistema eléctrico en 1.800M€ de RECORE
Extensión do mecanismo de mino-ración de beneficios extraordinarios
Aceleración do despregue de renovables e eficiencia enerxética.

MÁIS INFORMACIÓN:

– REAL DECRETO-LEI 6/2022, do 29 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes no marco do Plan Nacional de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucranía. (BOE Nº76, de data 30/03/2022)

Sede electrónica

Descarga de solicitudes

Parroquias

i

Perfil do contratante

Horarios de autobuses

Calendario

Portal de transparencia

Plan antifraude

Mapa interactivo

Plano de Castroverde

Feria de artesanía

Fondo Galego de cooperación

Pentacle

Amigos do patrimonio

Punto de información catastral