PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISION DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA

RELACIÓN DE ADMITIDOS, DESIGNACIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR E DATA DO PRIMEIRO EXERCICIO.

NOMEAMENTO FUNCIONARIO CARREIRA

Sede electrónica

Descarga de solicitudes

Parroquias

i

Perfil do contratante

Horarios de autobuses

Calendario

Portal de transparencia

Plan antifraude

Mapa interactivo

Plano de Castroverde

Feria de artesanía

Fondo Galego de cooperación

Pentacle

Amigos do patrimonio

Punto de información catastral