FOMENTO DE EMPREGO: PROCESO DE SELECCIÓN DE 3 OPERARIOS DE SERVIZOS DIVERSOS E 3 PEÓNS-CONDUTORES

BASES PEÓN-CONDUTOR

SOLICITUDE PEÓN-CONDUTOR

BASES OPERARIO SERVIZOS DIVERSOS

SOLICITUDE OPERARIO SERVIZOS DIVERSOS

RESOLUCIÓN ADMITIDOS, DESIGNACIÓN TRIBUNAL E DATA DE REALIZACIÓN DE PROBAS

ACTA PEÓN-CONDUTOR

ACTA OPERARIO SERVIZOS DIVERSOS

NOTA: O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS COMEZA O DÍA 07 DE MAIO DE 2021 E REMATA O DÍA 14 DE MAIO DE 2021.