BASES ESPECÍFICAS POLAS QUE SE REGUAL A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS EXERCICIO 2019

BASES ESPECÍFICAS POLAS QUE SE REGUAL A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS EXERCICIO 2019

Sede electrónica

Descarga de solicitudes

Parroquias

i

Perfil do contratante

Horarios de autobuses

Calendario

Portal de transparencia

Plan antifraude

Mapa interactivo

Plano de Castroverde

Feria de artesanía

Fondo Galego de cooperación

Pentacle

Amigos do patrimonio

Punto de información catastral