CURSOS PREPARATORIOS DE LINGUA GALEGA

celga

PARA PERSOAS MAIORES DE 16 ANOS OU QUE OS FAGAN DURANTE O ANO 2014
VARIOS NIVEIS: Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4
Cada un deles deberá ter un mínimo de 20 persoas para poder realizalo.
Realizaranse nos meses de abril e maio
Totalmente gratuítos
¡INSCRÍBETE NO QUE MÁIS CHE INTERESE NAS OFICINAS DO CONCELLO
ANTES DO 21 DE FEBREIRO!