LISTA DEFINITIVA PARA A BOLSA DE EMPREGO TEMPORAL

nodisponibleVisto que durante o prazo de exposición pública (11 e 12 de marzo do actual) non se teñen presentado reclamacións á lista provisional das puntuacións obtidas polos aspirantes a formar parte da Bolsa de emprego temporal para o posto de peón/operario de servizos múltiples, proponse ó Sr. Alcalde-Presidente a aprobación da seguinte lista definitiva:

Ver lista definitiva

Sede electrónica

Descarga de solicitudes

Parroquias

i

Perfil do contratante

Horarios de autobuses

Calendario

Portal de transparencia

Plan antifraude

Mapa interactivo

Plano de Castroverde

Feria de artesanía

Fondo Galego de cooperación

Pentacle

Amigos do patrimonio

Punto de información catastral